Tècnica quiropràctica:

És una tècnica que consisteix en el reajustament de la columna vertebral.

Un tant per cent molt elevat de persones que pateixen alguna dolència a l’esquena, són provocades per la mala alineació d’aquesta, degut als mals hàbits posturals a l’hora de treballar, dormint..etc.

La tècnica quiropràctica té la funció de recol.locar o desplaçar mitjançant uns moviments específics i puntuals per part del terapeuta, alliberant nervis,auxiliars, discs protussionats, etc. tornant-los a la seva possició anatomicament correcta.

Al nostre centre CEFEL, t’oferim aquesta tècnica conbinada amb massatge terapeutic, moxa i ventoses, shiatsu NAMIKOSHI, reiki, i reflexologia podal entre moltes altres.